1.JPG

Sprzątanie świata - 2019

Głównym celem akcji „Sprzątanie Świata” jest rozbudzanie u uczniów świadomości ekologicznej  i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja ma również na celu pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz także zmiana nawyków w codziennym życiu,

podejmowanie działań, dzięki którym nie będziemy tworzyć niepotrzebnych odpadów i staniemy się bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a dzięki temu nie będziemy jak dotąd zaśmiecać i niszczyć środowisko. Hasło tegorocznej edycji to "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!".
20 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku wraz z nauczycielami już po raz kolejny uczestniczyli w tym proekologicznym przedsięwzięciu. Tegoroczna edycja poprzedzona była spotkaniem z przedstawicielami stowarzyszenia Euroregionu Glacensis, Panią Bernadetą Tambor i Sylwią Pachołek. Euroregion Glacensis jest jednym z szesnastu funkcjonujących na granicach Polski euroregionów i jednym z sześciu na pograniczu polsko-czeskim. Stowarzyszenie ma na celu uaktywnienie współpracy w ramach Euroregionu Glacensis poprzez realizację programów i projektów na terenach przygranicznych.
Akcja „ Sprzątanie Świata” rozpoczęła się apelem, na którym uczennice klasy V i VI przypomniały o głównych założeniach akcji oraz informacjach, jak prawidłowo segregować odpady. Burmistrz Złotego Stoku Pani Grażyna Orczyk wspomniała o nowej aplikacji „ Blisko” przeznaczonej dla mieszkańców miasta i gminy Złoty Stok. Dzięki niej można otrzymywać informacje o terminie odbioru odpadów. Następnie uczniowie otrzymali plastikowe worki na śmieci oraz ochronne rękawiczki i wraz z opiekunami udali się w wyznaczone rejony. Dzięki słonecznej pogodzie akcja przebiegała bardzo sprawnie, sprzątanie miało nie tylko charakter ciężkiej pracy, ale także wspaniałej zabawy.
„Sprzątanie Świata” to coroczna akcja, w której biorą udział wszyscy, którym nie jest obojętny los i wygląd naszej przestrzeni. Udział uczniów naszej szkoły w tym działaniu z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o nie.

Zofia Ruszkowska

Dodatkowe informacje