3.JPG

Nowy Rok Szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020 rozpoczął się w naszej szkole 2 września 2020 r. wraz z pierwszym dzwonkiem o godz. 930. Wicepremier Samorządu Uczniowskiego Maria Król przywitała zaproszonych gości, nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców.

W uroczystości wzięły udział burmistrz Złotego Stoku Grażyna Orczyk, przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Ruszkowska, przewodnicząca Komisji d/s edukacji i spraw społecznych Danuta Znamirowska -Wieja. Społeczność szkolna wysłuchała recytacji wiersza Władysława Broniewskiego w wykonaniu Antoniego Ruszkowskiego upamiętniając 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dyrektor szkoły Agata Pawłowska-Król przywitała uczniów, którzy rozpoczęli naukę w klasie pierwszej, przedstawiła nauczycieli i wychowawców uczących w tym roku szkolnym. Życzyła całej społeczności szkolnej wielu sukcesów i wysokich osiągnięć edukacyjnych. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Wychowawcami klas pierwszych zostały Gabriela Grzelak i Magdalena Marmura, a klasy czwartej Ryszarda Musiał. Burmistrz Złotego Stoku Grażyna Orczyk złożyła wszystkim obecnym życzenia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz poinformowała uczniów o możliwości otrzymania od tego roku szkolnego stypendium za wysokie wyniki w nauce.

Dodatkowe informacje