5.JPG

Strajk

Szanowni Rodzice i uczniowie

Akcja strajkowa pracowników oświaty trwa nadal.

Uczniom, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opiekę, szkoła zorganizuje w miarę możliwości zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach zgodnych z tygodniowym planem zajęć.

Bardzo proszę o śledzenie informacji umieszczanych na stronie internetowej i w dzienniku elektronicznym, gdyż protest może zostać w każdej chwili odwołany, zarówno przez organizatorów, jak i samych pracowników.

Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie .

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Złotym Stoku

Dodatkowe informacje